Banner
Banner

sokkia-automated-3d


Geodetické práce

Ve spolupráci s akreditovanou dlouhodobě spolupracující firmou jsme schopni zajistit jakékoli geodetické práce z této oblasti:

  • Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy vytyčování vlastnických hranic a tvorba geometrických plánů pro uspořádání vlastnických vztahů poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zápisy vlastnických i jiných věcných práv k nemovitostem, včetně vypracování smluv
  • Doplnění bodových polí metodou GPS 
  • Projektování a zpracování geodetické dokumentace komplexních pozemkových úprav
  • Inženýrská geodézie
  • Speciální geodézie
  • Důlní měřictví a služby těžbě