Banner
Banner

Rok 2007

F

Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD Dolínek

Opět jsme prováděli pro investora ARYKA IN WEST a.s.další kompletní zajištění celé stavby. Tentokrát se jednalo o větší celek o velikosti cca 20.000m2, celkem vzniklo 17 parcel pro rodinné domy. Zemní práce byly podstatně většího rozsahu. Bylo provedeno celkem 1400m2 živičných komunikací, 600m2 chodníků ze zámkových dlažeb, 530bm tlakové kanalizace, 440bm rozvodů vdovodního a 470bm plynovodu, veřejné osvětlení a pilířů měření energií. Při zemních pracech bylo vytěženo něco kolem 2.500m3 zeminy, která pak byla vužita na zvýšení ochranného valu v nedalekém lomu. Práce probíhaly v délce sedmi měsíců.

F

2RD Líšovická, Praha Kunratice

Stavba založená na betoných pasech, zděná klasickou technologií. Stropy železobetonové vč rovné střechy s obrácenou skladbou. Pro výplně otvorů byly použity eurookna a plášť budovy byl zateplen minerální izolací s kolmými vlákny. Stavbě předcházela demolice stávající zahradní chatky a likvidace suti. Po dokončení domu samotného jsme provedli venkovní úpravy ze zámkových dlažeb, okapových a přístupových chodníků, zděné i drátěné oplocení vč samonosných vrat pro vjezdy na pozemek.

F

Rodinný dům Mratín

Novostavba - klasická zděná technologie z keramického zdiva, byla dokončena pouze hrubá stavba.
F

Rekonstrukce skladovací haly

Pro potřeby vytvoření plnohodnotných skladových ploch byly vybourány stávající podlahové konstrukce a armovaná železobetonová deska byla strojně upravena

F

Rodinný dům Tuchoměřice

Novostavba - klasická zděná technologie z keramického zdiva, částečně podsklepený půdorys, založeno na svahu, složité zemní práce. Dům se postavil na části půdorysu zdemolovaného domu.

F

Rodinný dům Veleň

Novostavba - klasický bungalov z keramického zdiva s vazníkovou konstrukcí střechy a betonovou krytinou. Založeno na základových pasech, zdivo z keramických bloků, zatepleno minerální izolací, výplně otvorů z plastu. Dokončeno včetně chodníků ze zámkové dlažby.
F

Rodinný dům Vrané nad Vltavou

Novostavba - dvoupodlažní objekt, částečně podsklepen. Svislé konstrukce z keramického zdiva vč systémového stropu, klasický dřevěný krov a keramická krytina. Výplně otvorů z profilů euro, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu, část fasády obložen palubkovým obkladem. Venkovní terasa je řešena zámečnickou pozinkovanou ocelovou konstrukcí, povrch terasy v patře i v úrovni přízemí je tvořen z dřevěného roznášecího roštu a prken bangkirai. Markýza je z ocelové konstrukce spojené s konstrukcí stropu opláštěná cetris deskami a natažená omítkovinou.