Banner
Banner

Rok 2005

2


Inženýrské sítě a komunikace pro 6RD Dolínek 

Pro firmu ARYKA IN WEST a.s. jsme prováděli kompletní zajištění celé stavby. Zemní práce spočívali v odtěžení zeminy pro konstrukce vzovek a rýhy pro ukládku IS . Byly provedeny SI v rozsahu - plyn, tlaková a gravitaní kanalizace, rozvody veřejného osvětlení napojením na stí´ávající řady, skladby a povrchy hlavních živičných komunikací a chodníků ze zámkové dlaby do obrubníků vč.pilířů měření enerrgií. Jednalo se o vytvoření šesti poemků pro výstavbu rodinnými domy. Práce probíhaly v délce 5ti měsíců
F

Novostavba Galerie a penzionu Lhota

Novostavba - klasická zděná technologie z keramického zdiva, , stavba byla dokončena včetně části venkovních úprava oplocení.
F

Půdní vestavba, Praha

Půdní vestavba dvou bytových jednotek o 200m2 užitné plochy vč statiky stropních kontrukcí, kompletní dodávka
F

Rodinný dům Stránčice

Stavba rodinného domu vč venkovních úprav a oplocení, úžasně řešený exteriér s vestavbou sklípku s opukovým zdivem a bazénem, včetně přípojky tlakové kanalizace. Prováděli jsme hrubé teréní úpravy kolem domu, opěrné zdi z opuky, zahradu vytvořila spřátelená zahradnická firma