Banner
BannerRok 2012

titul

 

Přístavba rekreačního objektu

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu rekreačnímu objektu v CHKO Kokořínsko. Stávající objekt se skládá ze dvou obdélníkových objektů, které spolu tvoří tvar „T“. Původní část objektu je dvoupodlažní s půdním prostorem se sedlovou střechou. Přízemní část je zděná, patro je roubené, konstrukce sedlového krovu je vaznicové soustavy, krytina skládané šindele červenohnědé barvy.Nová přístavba je navržena u severozápadní štítové stěny přístavby. Je navržena zděná, dvoupodlažní s půdním prostorem, sedlovou střechou a krytinou ze skládaných šindelů červenohnědé barvy. Přístavba je navržena v podobném tvaru a vzhledu jako původní objekt. Stávají a nově přistavená část nebude komunikačně propojena. Objekt bude nadále sloužit jako soukromý rekreační objekt.

 

titulka

 

Stavba komunikací i inženýrských sítí, výstavba RD

Stavba dvojdomů - navrženy jsou čtyři dvojdomky (8 jednotlivých domů). Dvojdomky jsou navzájem mezi sebou posunuty . Domy jsou jednoduchého obdélníkového tvaru sousedící mezi sebou štíty s posunutím o 1,5m. Domky jsou dvoupodlažní zastřešené sedlovou střechou konstrukčně řešenou sbíjenými dřevěnými vazníky. Druhé patro domků je překonzolováno o 1,5m směrem k příjezdové komunikaci (severovýchodní strana). Na jihozápadní straně (směrem do zahrady) jsou navrženy terasy. Navržené domky budou vyzdívány z keramických cihel a obvodové konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (tl.tepelné izolace 220mm),s povrchem variantně silikonová omítka nebo obklad cedrem. Střecha je sedlová se sklonem 16,5°. Krytina bude z keramických tašek Walther stylist černé barvy. Okna,balkónové a vchodové dveře budou plastové. Parkování je navrženo před domy na zpevněné ploše (zpevněno zatravňovací betonovou dlažbou).

 

titul

Zateplení RD Kralupy

Provedení zateplení stavby rodinného domu kontaktním systémem s použitím izolantu Isover EPS GreyWall v tl. 120 mm.

 

titul

Půdní vestavba kancelářských prostor

Půdní vestavba do stávajícího podkroví objektu soukromého investora. Kompletní provedení vestavby včetně řízení stavby jednotlivých profesí.
titulka  

Rodinný dům Mělník

Objekt RD je jednopodlažní obdélníkového půdorysu. Svislé konstrukce z PTH na PUR, střecha sedlová, vazníková s keramickou krytinou.

titul

Stavba hrubé stavby RD

Stavba hrubé stavby rodinného domuv obci Odolena Voda.

titulka

Stavba rodinného domu

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 160,3 m2. Dispozičně je členěn pro využívání jednou rodinnou o 4-5 členech domácnosti. Přízemí je využito pro denní činnosti se společnými obytnými místnostmi, kuchyní, místnost TZB, hygienickým zařízením,dílnou,krytou terasou a pokojem pro hosty, druhé patro pro ložnici se šatnou a koupelnou, pracovnu, pokoje, hernu a koupelnu se saunou.
Objekt je zděný z pálených cihelných bloků, stropy prefabetonové, střecha stanová keramickou krytinou. Oplechování je z titanzinku, okna plastová. Fasáda je pojednána bílou omítkou ve dvou hrubostech se zateplením. Zpevněné plochy jsou řešeny z betonové skládané dlažby jako pojížděné, terasa je z palubek na ocelovém roštu.

titulka

Zateplení fasády RD

Provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl.100mm včetně zateplení soklové a atikové části.

titul_zvetsovaci

Základová deska RD

Stavba základové desky a přípojek rodinného domu ve Zdibech Holosmetkách - příprava pro dřevostavbu.

titul

Oprava stávající silniční mostní váhy

Demontáži stávající technologie , oprava stávajících železobetonových základů (odbourání stávajících poškozených patek s následujícím zhotovením patek nových) a oprava poškozených nájezdů k vlastní váze, osazení nových dorazových desek.